Theo Đề án năm 2021, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông được UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện 01 mô hình Hợp tác xã (HTX) điểm gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số: 677/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau hơn hai tháng phối hợp triển khai khảo sát hướng dẫn, tư vấn hoàn thiện hồ sơ xây dựng mô hình theo bộ Tiêu chí lựa chọn của Liên minh HTX tỉnh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Thanh Thái, địa chỉ tại xã Nâm Nung, được sự đồng ý giới thiệu xây dựng mô hình điểm của UBND huyện K’Rông Nô đối với HTX gắn với chế biến sâu tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cà phê, tăng thu nhập cho các thành viên HTX và nông dân liên kết trồng cà phê tại địa phương.

Sau thời gian thi công xây dựng Nhà kính HTX trực tiếp chỉ đạo thi công theo thiết kế, tiến độ thời gian HTX đã cam kết với Liên minh HTX tỉnh, ngày 23/12/2021 tại công trình Nhà kính đã được hoàn thành, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các bên nghiệm thu và bàn giao hệ thống Nhà lưới phơi nông sản chất lượng cao cho Hợp tác xã để đưa vào vận hành sử dụng phơi hạt cà phê nhân chất lượng cao với tổng diện tích công trình là 350m2, kinh phí xây dựng Nhà lưới với số tiền: 210 triệu đồng.

Tại buổi nghiệm thu và nhận bàn giao xây dựng mô hình điểm đồng chí: Lang Thế Thành thay mặt cho HĐQT Hợp tác xã đã Báo cáo với Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, UBND huyện, UBND xã Nâm Nung đã tin tưởng chọn HTX là mô hình điểm theo Đề án và được UBND tỉnh Đắk Nông hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đây cũng là nguồn động viên sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh để Hợp tác xã hướng đến và tiếp tục  hình thành mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn 4C, cà phê chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu đặt hàng của doanh nghiệp và các đối tác yêu cầu, đồng thời sử dụng phát huy hiệu quả máy móc, trang thiết bị của HTX hiện có để chế biến cà phê rang xay, cà phê hòa tan bán ra thị trường góp phần xây dựng HTX là mô hình điểm thực sự tại địa phương trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Ngô Văn Tuấn

BÌNH LUẬN