BAN KIỂM SOÁT QUỸ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH KIỂM TRA...

BAN KIỂM SOÁT QUỸ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH KIỂM TRA VỐN SAU GIẢI NGÂN TẠI 2 HUYỆN KRÔNG NÔ VÀ ĐẮK R’LẤP NĂM 2023

0
105
Đoàn đến thăm vườn nhãn của thành viên vay vốn HTX Ngọc Quân

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BKS ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ban Kiểm soát Quỹ phát triển Hợp tác xã tỉnh kết hợp với cán bộ Tín dụng của Ngân hàng Chính sách – Xã hội Chi nhánh ở các huyện đi kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau giải ngân, thanh toán lãi và gốc theo kỳ hạn. Ngày 30 tháng 11/2023 tại Hợp tác xã Ngọc Quân, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô và Hợp tác xã xoài Đắk Găn, huyện Đắk Mil, hai hợp tác xã này vay vốn của Quỹ phát triển hợp tác xã tỉnh cho các thành viên mua giống, phân bón để trồng và chăm sóc Nhãn và cây ăn trái Sầu riêng và Xoài. Sau khi kiểm tra chứng từ, sổ sách Đoàn đã đến tận vườn của các hộ vay để kiểm tra thực tế xem có sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả như thế nào. Sau khi kiểm tra Đoàn nhận thấy Hợp tác xã đã cho các thành viên vay đúng mục đích, thanh toán lãi đúng kỳ hạn, hiện vườn cây phát triển tốt Nhãn, Xoài đang mùa ra hoa và bắt đầu đậu quả; tại Hợp tác xã xoài Đắk Găn kiểm tra sổ sách, thanh toán lãi và bảo toàn vốn và sử dung có hiệu quả.

Tiếp đến ngày 06 tháng 12 năm 2023 tại Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Đắk Ca và Hợp tác xã thương mại Trường Thịnh, huyện Đắk R’lấp tại trụ sở các hợp tác xã Đoàn đã kiểm tra chứng từ, sổ sách của các thành viên vay chăm sóc, chế biến cà phê chất lượng cao và trồng chăm sóc Sầu riêng. Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao việc vay vốn của các thành viên hợp tác xã sau giải ngân đúng mục đích, có hiệu quả, trả lãi đúng kỳ hạn và bảo toàn vốn tốt, đồng thời đoàn cũng động viên các thành viên tiếp tục sử dụng vốn tốt, có hiệu quả và thanh toán lãi đúng kỳ hạn để sau này khi đến thời kỳ trả gốc và tiếp tục vay được dễ giàng không để nợ xấu phát sinh.

Sản xuất cà phê đặc sản, chất lượng cao tại HTX Công bằng Đăk Ca

Bài và ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Liên minh Hợp tác xã tỉnh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN