Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg...

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

0
98

Thực hiện Công văn số 4148/BKHĐT-KTHT ngày 01/06/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá kế quả 3 năm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025 (Đề án). Sáng ngày 24/10/2024, tại Hội trường khách sạn 19/8 thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Trọng Yên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Khải – ủy viên BCH Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh và đồng chí Dương Minh Châu – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập tể tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Gia Nghĩa, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các ông (bà) là lãnh đạo các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh trình bày Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 17/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về Sơ kế 3 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đồng thời nghe Hợp tác xã nông nghiệp Công bằng Thuận An Đắk Mil, Hợp tác xã phát triển nông nghiệp công bằng Thanh Thái trình bày báo cáo tham luận và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu thảo luận Kết quả thực hiện Đề án. Theo Báo cáo tính đến hết tháng 9/2023, UBND tỉnh đã hỗ trợ các hợp tác xã được lựa chọn tham gia Đề án với tổng kinh phí đã thực hiện là 1.788 triệu xây dựng kết kết cấu hạ tầng sản xuất và mua sắm máy móc thiết bị chế biến sản phẩm. Các hợp tác xã tham gia Đề án đã nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đạt các tiêu chuẩn về OCOP từ 3 sao trở lên, mở rộng sản xuất, mở rộng quy mô thành viên hợp tác xã đáp ứng được nhu cầu của thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, trở thành những hợp tác xã hoạt động mạnh, bắt đầu có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm chế biến cho các hợp tác xã vệ tinh trên địa bàn.

Đồng chí Lê Trọng Yên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên đánh giá cao vai trò của Liên minh hợp tác xã tỉnh và sự phối hợp của các Sở, Ngành trong việc tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án, đồng thời chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Đề án trong giai đoạn 2023 – 2025, trong đó tập trung công tác tuyên truyền về ý nghĩa mục đích của việc triển khai Đề án; Đẩy mạnh nâng cao năng lực, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Đầu tư hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm; Đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng kết cấu hạ tầng… Kết quả việc thực hiện Đề án sẽ giúp thúc đẩy phát triển phong trào kinh tế tập thể tỉnh nhà, hi vọng thúc đẩy phát triển một số hợp tác xã trở thành những “con sếu đầu đàn” ở một số ngành hàng chủ lực trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ sản phẩm cho những hợp tác xã vệ tinh trên địa bàn tỉnh.

                                          Tin, ảnh: Hà Công Xã – Phòng Chính sách TTPTHTX

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN