Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-LMHTX ngày 25/8/2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Kế hoạch Bồi dưỡng nâng cao năng lực nhận thức về Kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sáng ngày 17/10/2023 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Nghiệp vụ công tác kiểm soát cho gần 59 cán bộ làm công tác kiểm soát và cán bộ làm công tác quản trị các hợp tác xã.

Tiến sĩ Vũ Thị Bích Quỳnh – Trưởng khoa Kinh doanh nông nghiệp, Trường chính sách công và Phát triển nông thôn – TP.Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức tại lớp Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 3 ngày, do Tiến sĩ Vũ Thị Bích Quỳnh – Trưởng khoa Kinh doanh nông nghiệp, Trường chính sách công và Phát triển nông thôn thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảng dạy. Lớp Bồi dưỡng đã được học tập và thảo luận những nội dung của công tác kiểm soát hợp tác xã; mối quan hệ của cán bộ làm công tác kiểm soát với Ban giám đốc, Hội đồng quản trị; vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát trong hợp tác xã, nhất là việc dự báo và kiểm soát rủi do tài chính trong quá trình sản xuất kinh doanh trong tương lai của hợp tác xã.

Học viên chụp hình lưu niệm tại Khóa học

Với nội dung quan trọng và phương pháp hấp dẫn nên lớp bồi dưỡng đã thu hút rất động học viên tham gia. Hi vọng sau lớp bồi dưỡng kiến thức lần này, các hợp tác xã sẽ áp dụng được vào thực tiễn giúp cho công tác kiểm soát của các hợp tác xã tốt hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của các hợp tác xã.

                                                 Tin, ảnh: Hà Công Xã – Trưởng Phòng Chính sách TTPTHTX

BÌNH LUẬN