Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông, chiều ngày 29/6/2022 tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị, chủ trì đồng chí Nguyễn Khải, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông. Sau khi nghe bình bày các báo cáo Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, thống nhất biểu quyết thông qua một số nội dung để trình tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông lần thứ 5, dự kiến tổ chức thời gian đầu tháng 7/2022 như sau:

Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; Thông qua công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa các Đại biểu khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan (dự kiến tổ chức trong tháng 7/2022); Thông qua dự thảo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước; Quán triệt Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Những nội dung được thông qua, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 sẽ tạo điều kiện từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khu vực kinh tế tập thể hiện nay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông đề ra./.

Vũ Anh Liệu – Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN