Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông với Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong phát triển kinh tế tập thể. Ngày 07/8/2018, tại Hội trường UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jut đã diễn ra hội nghị tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ea Pô.

Đ/c Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh tham dự Hội nghị tại xã Ea Pô, huyện Cư Jut

Nội dung tuyên truyền nhằm làm sáng tỏ bản chất, nguyên tắc, các giá trị của mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; sự khác biệt của mô hình HTX kiểu mới theo quy định của Luật HTX năm 2012 so với mô hình hoạt động của HTX kiểu cũ; những lợi ích của việc liên kết hợp tác trong quá trình sản xuất kinh doanh của HTX, THT so với mô hình kinh tế hộ gia đình cá thể. Sau khi tổ chức hội nghị tuyên truyền, cán bộ Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm sáng lập viên thành lập HTX về những vấn đề cơ bản, cần thiết khi thành lập HTX để tránh tình trạng sau khi thành lập sẽ hoạt động hình thức hoặc kém hiệu quả. Nội dung hướng dẫn bao gồm: quy trình các bước vận động thành lập HTX; xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của HTX; xác định sản phẩm dịch vụ mà HTX tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thị trường; xác định giá trị cốt lõi mà HTX mang lại cho thành viên và khách hàng.

Đ/c Chu Văn Sùng – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’ Lấp

Trong đợt tuyên truyền này, ngoài xã Ea Pô, huyện Cư Jut, hai cơ quan còn phối hợp tổ chức 02 hội nghị tại xã Nghĩa Thắng huyện Đăk R’Lấp và xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Từ nội dung và phương pháp tuyên truyền do Liên minh HTX triển khai khi gặp các ý tưởng liên kết sản xuất kinh doanh nên bước đầu đã hình thành nhóm sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’ Lấp.

          Trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan cùng với nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp, hy vọng sau đợt tuyên truyền lần này sẽ thành lập được các HTX do Hội viên hội CCB chủ trì, đồng thời phát huy được vai trò của hội viên Hội CCB các cấp trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, góp phần hoàn thành tieu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phòng CS-TTPTHTX

BÌNH LUẬN