Ngày 4/8 tại xã Nam Bình, Đắk Song – Đắk Nông, Đơn vị TMT Consulting vừa phối hợp với Công ty Phúc Thịnh tổ chức các lớp Tập huấn TOT, TOF và cách thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho các nhóm trưởng và hơn 100 nông dân, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại Bình Tiến trồng tiêu trong vùng dự án của công ty tham dự. Nội dung tập huấn liên quan đến các chủ đề chính như quản lý thảm cỏ; quản lý cây trồng xen; quản lý trồng dặm và tái canh; áp dụng IPM trên hồ tiêu. Tại buổi tập huấn, học viên được trực tiếp thực hành, trao đổi các vấn đề liên quan đến kỹ thuật tại vườn dưới sự hỗ trợ, giám sát của các chuyên gia TMT, đội ngũ quản lý chương trình của Công ty Phúc Thịnh và nhà tài trợ IDH.

Thành viên & nông dân tham gia trải nghiệm thực hành trực tiếp tại vườn tiêu, áp dụng các kỹ thuật chăm sóc đúng thời                                                                                điểm và đúng quy trình

Theo đánh giá của thành viên hợp tác xã và người dân tham gia trực tiếp vào các khoá tập huấn và qua trải nghiệm thực hành tại vườn tiêu, các buổi của khoá học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành như thế này rất hữu ích và cần thiết. Việc phát hiện các loại sâu bệnh hại chính, các phương pháp quản lý thảm cỏ… từ thực tế sẽ giúp thành viên HTX và nông dân nhìn nhận được các vấn đề để có hướng xử lý kỹ thuật và đồng thời tham vấn các chuyên gia đưa ra giải pháp, áp dụng các kỹ thuật chăm sóc đúng thời điểm và đúng quy trình. Từ đó giúp giảm chi phí đầu vào và tăng hiệu quả về năng suất, chất lượng sản phẩm đầu ra.

Thành viên & nông dân tham gia trải nghiệm thực hành trực tiếp tại vườn tiêu, áp dụng các kỹ thuật chăm sóc đúng thời                                                                          điểm và đúng quy trình

Các hoạt động trên nhằm tiếp tục triển khai chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam” từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2023, do IDH tài trợ. Mục tiêu nhằm xây dựng các cụm cảnh quan tiêu bền vững tại 3 vùng: huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, tp Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế và kết hợp các biện pháp can thiệp bao gồm thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước, giảm khí nhà kính và điều kiện làm việc để góp phần mang lại thu nhập tốt hơn, việc làm tốt hơn và môi trường tốt hơn gắn với các chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa phương./

                                                                                    Tổng hợp tin, ảnh: Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN