Thường trực Liên minh Hợp tác tỉnh, làm việc với Hợp tác xã về lúa bị lép do Báo chí phản ánh Ngày 24/4/2023, sau khi báo chí phản ánh về việc nông dân xã Buôn Choah, huyện Krông Nô lúa vụ Đông Xuân bị lép hạt. Thường trực Liên minh Hợp tác tỉnh đã xuống hai Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Choah và Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Choah: tại hai hợp tác xã các đồng chí đã làm việc cụ thể với HĐQT và các thành viên, đồng thời xuống tại đồng ruộng của Hợp tác xã và được nghe phản ánh về giống lúa ST 24 có một số thành viên bị lép hạt như báo đăng nhưng diện tích nhỏ lẻ, còn giống lúa ST 25 đến nay đã thu hoạch và đang thu hoạch số diện tích bị thiệt hại nhưng không đáng kể. Nguyên nhân khách quan là do thời tiết năm nay diễn biến bất thường, hơn nữa nhuận 2 tháng hai nhưng công tác khuyến nông chưa tính đến. Ngoài ra chủ quan của nông dân gieo mật độ hơi dày, phun thuốc vào lúc trời nắng nóng làm cho bông bị khô. Từ những nguyên nhân trên Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh yêu cầu các hợp tác xã có kiến nghị đề xuất để làm việc với cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, nhưng các hợp tác xã không có ý kiến gì về lúa bị lép hạt như báo chí phản ánh, mà kiến nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho các hợp tác xã máy sấy, nhà phơi lúa về mùa mưa, tránh để giảm phẩm cấp gạo.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN