Ngày 27/3/2023 tại Hà Nội Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thay thế Nghị định 57/ NĐ-CP, tham gia Hội thảo có các Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp của Trung ương và tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nội dung Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 18 Điều: đó là Chương I quy định chung, có 4 Điều về phạm vi điều chỉnh; Chương II quy định về Chính sách hỗ trợ, gồm 6 Ðiểu; Chương III quy định về nguồn vốn và chính sách hỗ trợ, gồm 2 Điều; Chương IV quy định về trình tự, thủ tục hồ trợ đầu tư, gồm 2 Điều ; Chương V quy định tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các Bộ, ngành, gồm 4 Điều . Sau khi được thông qua Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 57 hiện không phù hợp trong tình hình sản xuất phát triển nông nghiệp hiện nay.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN