Sáng ngày 17/4/2023, thực hiện Công văn số 79/CV-VKHCN&MT, ngày 06/4/2023 của Liên minh Hợp tác Việt Nam về Chương trình công tác phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông:
Đoàn Công tác của Viện do đồng chí Lê Tuấn An, Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các thành viên; tham gia cùng đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông có đồng chí Nguyễn Khải Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Phòng KH-HT Hợp tác xã đã đến thăm và trao đổi với Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Thuận An về tiêu thụ, chế biến cà phê Bột của Hợp tác xã. Sau đó đoàn tiếp tục đi huyện Tuy Đức làm việc với 2 Hợp tác xã về xây dựng chương trình phối hợp về một số nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ và môi trường, đổi mới sáng tạo; năng suất chất lượng của các sản phẩm và chuyển đổi số…; sau đó đoàn sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động sản xuất gắn với chuỗi giá trị của Hợp tác xã tham gia Dự án “ xây dựng mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đoàn công tác làm việc với HTX Long Việt
Đoàn công tác làm việc với HTX Công Bằng Thuận An

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN