Hội nghị Ký kết chương trình hợp tác Liên minh HTX các...

Hội nghị Ký kết chương trình hợp tác Liên minh HTX các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Khánh Hòa và Đà Nẵng

0
1106

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình hợp tác Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Đăk Nông, Khánh Hòa và Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2023.

Nội dung hợp tác tập trung vào kết nối tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng kỹ thuật số dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm các HTX, xây dựng dự toán cho hoạt động kinh tế tập thể…

Dự kiến ngày 18-19 tháng 6 năm 2018, các tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông để triển khai cụ thể các chương trính hợp tác.

Trần Văn Đức – Chủ tịch LMHTX tỉnh.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN