Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, một số sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyên và thành phố. Thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 02 tháng 3 năm 2023 Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-LMHTX phối hợp Tổ chức Hội nghị tuyên truyền các Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 đến nay Phòng Chính sách – Tuyên truyền đã tổ chức được 7 hội nghị, Trong đó có 2 hội nghị phối hợp với Huyện ủy Đăk R’Lấp và Huyện ủy Đăk Song với thành phần là lãnh đạo huyện ủy, uỷ ban và các phòng ban; lãnh đạo xã, thị trấn tham gia. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Tuy Đức và Đăk Glong tham gia cán bộ và nhân trên địa bàn các huyện. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 03 hội nghị với tổng số người tham gia trên 410 người tham gia.


Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Tỉnh ủy, Chuyên gia Trường quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh về các chuyên đề như:
Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy ; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU về thực hiện Nghị nêu trên. Đồng thời học viên được nghe các chuyên gia, báo cáo viên trình bày về bản chất, nguyên tắc, giá trị của Hợp tác xã kiểu mới. Lợi ích khi tham gia Liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm …. Qua các hội nghị học viên nắm được đầy đủ các nội dung để sau này về địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN