Nhận lời mời của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng về dự hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; ngày 09/02/2023 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông cử đoàn cán bộ Quỹ phát triển Hợp tác xã tỉnh sang dự hội nghị và học tập kinh nghiệm của Quỹ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng đây là quỹ tài chính Nhà nước như Quỹ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông chúng ta. Qua nghe báo cáo của Quỹ và ý kiến phát biểu của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cho thấy, với số vồn gần 20 tỷ đồng, cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh có 5 thành viên thuộc 4 cơ quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 02 người, còn lại các sở như: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng kiêm nhiệm; Ban Kiểm soát 3 cán bộ gồm: Liên minh Hợp tác, Sở Tài chính và Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Lâm Đồng mỗi đơn vị 01 người. Kết quả trong năm quỹ giải ngân cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vậy đặt 100% vốn, không để vốn tồn động, nợ xấu 0%. Thời gian tới Quỹ tiếp tục cho vay và hướng dẫn cho các Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển Hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để phát triển sản xuất.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN