Ngày 3/6, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông hỗ trợ HTX Nông lâm nghiệp Nam Hà (Cư Jút) 225 triệu đồng xây dựng 200m2 nhà kính phục vụ sản xuất các sản phẩm từ gấc.
Kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo Đề án điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định 677/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông ban hành năm 2021. Nhờ nguồn hỗ trợ này, HTX sẽ nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tin, ảnh: Thanh Nga

BÌNH LUẬN