Thực hiện Chương trình hợ tác, từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2022 tại tỉnh Nha Trang Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tham dự Khóa tập huấn có 40 học viên đến từ các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ: Đối với tỉnh Đăk Nông tham dự Khóa đào tạo có 03 học viên: Trong đó có 01 Lãnh đạo HTX Liên minh HTX tỉnh (02 Lãnh đạo HTX Công Bằng Thuận An, Đắk Mil, HTX Đắk Ka, Đắk Ru, Đắk R’Lấp).

Trong 3 ngày mục tiêu của Khóa tập huấn, các học viên được cung cấp, cập nhật những nội dung liên quan đến các vấn đề lao động trẻ em trong khu vực kinh tế tập thể, cách xác định các trường hợp lao động trẻ em và hành động của HTX để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Đồng thời hiểu rõ các khái niệm liên quan đến lao động trẻ em. Nắm được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của lao động trẻ em. Lớp học cũng dành nhiều thời gian để các học viên xây dựng Kế hoạch hành động, làm bài tập nhóm… kỹ năng thực hiện khóa đào tạo kết hợp với tuyên truyền cho các HTX và khu vực kinh tế tập thể về phòng ngừa và giảm thiểu, và tuân thủ Pháp luật về lao động trẻ em tại địa phương.

Kết thúc Khóa tập huấn có 40 học viên được cấp Chứng nhận đã hoàn thành Khóa đào tạo Giảng viên phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực KTTT, Hợp tác xã.

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN