Ngày 30/9/2022 tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thường trực cơ quan đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chương trình Nghị quyết toàn khoá.

Nội dung Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và Liên hiệp Hợp tác xã; hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 9 tháng năm 2022. Hiện trên địa bàn tỉnh có 215 Tổ Hợp tác, 241 Hợp tác xã và 3 Liên hiệp Hợp tác xã, trong đó 9 tháng thành lập mới được 10 hợp tác xã. Nhìn chung các hợp tác xã đã hoạt động có hiệu quả, tham gia chuỗi giá trị, huy động vốn mua trang thiết bị mới phục vụ cho sản xuất, chế biến cho xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cố hữu đó là, năng lực cạnh tranh thấp, kết quả lợi nhuận mang lại cho thành viên chưa nhiều…. Đặc biệt quy mô hợp tác xã nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu; kỹ thuật, công nghệ lạc hậu nên hàng hoá sản xuất ra tham gia để cạnh tranh trên thị trường còn thấp.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN