Sáng ngày 09/5/2024 Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy “Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5/2024”. Tại điểm cầu Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Bùi Hồng Mến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; cùng Báo cáo viên Đảng ủy Khối; Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tổ chức đoàn thể Đảng ủy Khối; Các đồng chí là tuyên truyền viên các TCCS đảng trực thuộc”.

Nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt các thông tin chuyên đề cho đội ngũ báo cáoviên, tuyên truyền viên Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các đoàn thể Đảng ủy Khối để tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Chí Trung – Báo cáo viên Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin chuyên đề: Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công An tỉnh thông tin chuyên đề: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Tá Long – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền trong thời gian tới và Kết luận Hội nghị./.

                                              Vũ Anh Liệu – Chi uỷ viên Chi bộ Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN