Ngày 1 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy mở rộng tháng 6 năm 2022. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Điểu K’ Ré – Uỷ viên Trung ương Đảng và Trưởng bạn Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thuòng vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tương đương và 8 huyện, thành phố và 71 xã, phường cùng tham dự Hội nghị trực tuyến ở các điểm cầu.

Nội dung các chuyên đề:
– Chuyên đề 1: Chuyển đổi số, vai trò trách nhiệm của lãnh đạo quản lý các cấp trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, do Báo cáo viên Tiến sỹ Lê Doãn Hợp , nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông.
Chuyên đề 2: Định hướng thực hiện chiến lược chuyển đổi số Quốc gia của tỉnh Đắk Nông và một số kết quả đã đạt được.
– Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền rộng thời gian tới.

BÌNH LUẬN