Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá và hàng năm của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chủ trì Hội nghị đc Nguyễn Khải – Phó ban Chỉ đạo KTTT, CT Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đc Ngô Xuân Đông – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh; cùng đại biểu là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khoá III và Báo Đắk Nông và Đài Phát thành – Truyền hình về đưa tin Hội nghị.

Nội dung Hội nghị: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc giữa lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương với tổ chức kinh tế tập thể năm 2022.
Sau khi nghe các bảo cáo, các đại biểu đã có 08 ý kiến phát biểu thống nhất với báo cáo đã trình, đồng thời góp ý thời gian tới cần cũng cố lại Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và hướng dẫn, ban hành các chính sách phù hợp để phát triển kinh tế tập thể tỉnh ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN