Ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại thị trấn Đắk Mil, Khối thi đua khen thưởng Phi nông nghiệp thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành Tổng kết năm 2022 và triển khai công tác thi đua năm 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị Tổng kết có đồng chí Đặng Quốc Dưỡng- Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thuận cán bộ Thi đua – Khen thưởng cùng dự. Về phía Khối thi đua Phi nông nghiệp gồm Khối Trưởng và Khối Phó cùng với các Hợp tác xã Phi nông nghiệp về dự.

Thay mặt Khối thi đua đồng chí Trương Thị Tâm – Khối trưởng đã báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kết quả làm được của Khối và những hạn chế cần khắc phục. Qua ý kiến góp ý cơ bản các đại biểu về dự Hội nghị nhất trí với báo cáo, các đại biểu góp ý năm 2023 cần đổi mới phương thức và cách làm; ban hành chế tài để xem xét đối với những hợp tác xã không chấp hành, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho công tác Khối thi đua để công tác thi đua có hiệu quả. Qua công tác thi đua các đại biểu đề nghị cần quan tâm các chính sách về vay vốn, dự án để các hợp tác xã gắn bó với cơ quan Liên minh Hợp tác tỉnh hơn.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng -Phó Chủ tịch Liên minh HTX

BÌNH LUẬN