Chiều ngày 7/02, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến thăm, làm việc với Liên minh HTX tỉnh, tham dự còn có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đaọ Văn phòng UBND tỉnh, phóng viên Báo – Đài phát thành truyền hình của tỉnh dự và đưa tin.

Về phía Liên minh HTX tỉnh các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Phòng chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức. Tại buổi thăm và làm việc đồng chí Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã báo cáo kết quả tình hình trước sau Tết xuân Nhâm Dần, công tác phòng chống Covid- 19, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND, Sở Y tế tỉnh và thực hiện tốt 5K, kết quả TETS nhanh kháng nguyên Sars-Cov2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh 16/16 cán bộ, công chức, viên chức có kết quả Âm tính. Báo cáo kết quả đạt được phong trào phát triển kinh tế tập thể năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Liên minh HTX tỉnh. Năm 2021 các chỉ tiêu phát triển KTTT đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu theo chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã đề ra và các nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh giao. Về nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào phát triển kinh tế tập thể năm 2022, Liên minh HTX tỉnh sẽ bám sát vào Chương trình công tác và bắt tay ngay vào công việc đặc biệt là phối hợp tốt với các Sở, Ngành, Hội đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tuyên truyền phát triển KTTT, tư vấn, củng cố xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, HTX gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, HTX gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường sản phẩm OCOP…

 Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh trong năm 2021, đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn biết hết sức phúc tạp trước và sau Tết xuân Nhâm Dần. Năm 2022 đồng chí cũng mong muốn Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; đồng thời chủ động phối hợp tham mưu và làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh triển khai phối hợp chặt chẽ trong phong trào và xây dựng phát triển kinh tế tập thể của tỉnh phát triển bền vững, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Bùi Thám

BÌNH LUẬN