Sáng ngày 26/12/2019, tại Cửa hàng Trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của các HTX (DCA), diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối các HTX Nông nghiệp và Khối các HTX phi nông nghiệp. Tham dự Hội nghị có đ/c Trần Văn Đức – Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, có hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các HTX thuộc hai khối thi đua thuộc khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông.

          Sau khi nghe ông Tô Công Thanh Đại – Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Đắk Mil – Khối trưởng khối thi đua các HTX phi nông nghiệp và ông Trần Vĩnh Hiệp – Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX Nông nghiệp Đắk Nông Farm – Khối trưởng khối thi đua các HTX nông nghiệp đọc báo cáo tổng kết công tác thi đua của các HTX trong khối. Các HTX đã tiến hành thảo luận, chấm điểm, bình xét. Kết quả Hội nghị đã bình xét HTX Nông lâm nghiệp Tia Sáng thuộc khối Nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đắk Mil để đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua; HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông, HTX Nông lâm nghiệp Đắk Mil thuộc khối Nông nghiệp, HTX Thành Tín và HTX Thành Lợi thuộc khối Phi nông nghiệp để đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; Khối thi đua nông nghiệp đã bầu HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Tiến làm khối trưởng khối thi đua nông nghiệp và HTX Thành Tín làm Khối trưởng khối thi đua phi nông nghiệp năm 2020; Đồng thời các HTX đã ký kết Giao ước thi đua năm 2020.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Trần Văn Đức đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các HTX thuộc 02 khối thi đua đã góp phần quan trọng vào những thành công của cả khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông năm 2019. Đồng thời đề nghị Khối trưởng và thành viên 02 Khối thi đua năm 2020 tiếp tục bám sát vào Giao ước thi đua, chủ động đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả trong tổ chức và hoạt động, mang lại lợi ích cho thành viên và người lao động trong các HTX, góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể tỉnh phát triển tốt hơn.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN