14 HTX được hỗ trợ vay vốn tín dụng

0
1161

Hiện nay, Liên minh HTX tỉnh đang triển khai các thủ tục cho 14 HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Liên minh HTX Việt Nam ủy quyền.

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 7 HTX vay với tổng vốn giải ngân là 808 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh cho 7 HTX vay với số vốn hơn 4 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng và đang tiếp tục hướng dẫn cho các HTTX làm thủ tục cần thiết để vay số vốn còn lại.

Đức Hùng
Báo Đắk Nông

BÌNH LUẬN