Thực hiện Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 21/5/2019 tại Hội trường UBND tại Đăk Nông, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng đoàn công tác đại diện Ban kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch – Đầu tư; Bộ NN&PTNT; Lãnh đạo VP, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam tham dự Hội nghị … và sơ kết phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012.

Đ/c Trần Xuân Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo tổng kết

Về phía Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông có Đ/c: Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăk Nông; Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và đại diện một số HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tính đến Quý I/2019 toàn tỉnh có 262 tổ hợp tác, 135 HTX và 01 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; 03 quỹ TDND; với tổng số thành viên là 11.395 thành viên; tổng vốn điều lệ là 122,433 tỷ đồng. Thu nhập bình quan của người lao động trong khu vực KTHT, HTX là 4,9 triệu đồng/người/tháng. Toàn tỉnh, 8 HTX đã có chứng nhận hàng hóa Vietgap, Globalgap, Fairtrade, 01 HTX có chứng nhận UTZ. Ban quản trị, Ban Kiểm soát, kế toán HTX tổng số 269 người: 17,84% đại học; 2,98% cao đẳng; 19,33% trung cấp.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết đến nay, nhiều HTX đã thay thế mô hình HTX kiểu cũ, phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động. Một số HTX nông nghiệp đã khắc phục khó khăn mở rộng sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, tạo sự liên kết giữa HTX và thành viên. Sau Luật HTX năm 2012 có hiệu lực Khu vực KTTT tỉnh Đăk Nông đã hình thành các mô hình HTX kiểu mới, thực hiện khá tốt các chức năng hợp đồng cung ứng dịch vụ đầu vào, thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt. Các chỉ tiêu về giá trị kinh tế, thu nộp ngân sách, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên và người lao động; đóng góp chung vào nền kinh tế của tỉnh và khẳng định nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Tuy nhiên, quy mô KTTT của Đắk Nông chiếm tỷ trọng nhỏ, mô hình HTX có quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp; những khó khăn chưa khắc phục được như vốn ít, trình độ quản lý hạn chế, sản xuất kinh doanh chủ yếu tự phát, công nghệ lạc hậu, ít có thương hiệu; các sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của siêu thị, nhà máy chế biến… các HTX không tập trung, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, bộ máy quản lý khu vực KTTT phân tán ở nhiều cơ quan, chưa có cán bộ chuyên trách ở cấp huyện, cấp xã, cộng thêm những tồn tại, yếu kém trước đây trở thành lực cản đến việc phát triển KTTT của địa phương…

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Đ/c Trần Xuân Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào kinh tế tập thể

Để tiếp tục thúc đẩy khu vực KTTT phát triển, Đăk Nông đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ tuyên truyền, vận đọng, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 50 Tổ hợp tác, 130 HTX, 01 Liên hiệp HTX, trong đó có khoảng 95 HTX nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đồng tình với một số giải pháp của tỉnh trong việc phát triển KTTT, tuy nhiên, đồng chí đề nghị Ban biên soạn KTTT tỉnh cần có đánh giá Báo cáo sát với thực tiễn hơn tại tỉnh Đắk Nông từ đó xem nhân rộng mô hình. Vì Đắk Nông qua đi thực tiễn khảo sát mô hình HTX tiêu biểu cho thấy hoạt động rất có hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm như mô hình HTX Công Bằng Thuận An – Đắk Mil – Đắk Nông chuyên về trồng và chăm sóc chế biến cà phê sạch theo tiêu chuẩn quốc tế, hay trồng chế biến thành phẩm chanh dây xuất khẩu của HTX Tia Sáng – thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông và có những tổng kết đặc trưng của HTX trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào kế hoạch, hành động của tỉnh, để đánh giá xem những chính sách của tỉnh đã ban hành; bám sát Nghị quyết TW5 khóa IX để đưa ra kế hoạch và xây dựng chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới. Đ/c: Nguyễn Ngọc Bảo cũng chia sẻ những kinh nghiệm phát triển HTX trên thế giới, từ đó đề nghị Đăk Nông có những định hướng, dự báo, nhu cầu đất đai, tái cơ cấu nông nghiệp theo đặc thù của tỉnh; đồng thời tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực tốt công tác tuyên truyền về HTX để nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hệ thống chính trị, cán bộ công chức về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                             Tin, ảnh: Bùi Thám

BÌNH LUẬN