Ngày 29/5/2019 tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh, Chi bộ Liên minh HTX tổ chức họp Chi bộ định kỳ tháng 5/2019. Tham dự có đ/c Trần Văn Đức – Bí thư Chi bộ, chủ tịch cơ quan cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Sau khi đ/c Trần Văn Đức – Bí thư Chi bộ thông qua nội dung các bước tiến hành trong cuộc họp, đ/c Đặng Quốc Dưỡng – Phó bí thư chi bộ đánh giá tình hình lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên tháng 5/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019, thông qua phổ biến các văn bản chỉ đạo cấp trên. Các đồng chí đảng viên đều thống nhất, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên giao, rút kinh nghiệm những việc chưa làm được và phát huy những mặt mạnh đã làm được trong thời gian tới.

Nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Chi bộ đẩy mạnh thực hiện, theo đó trong mỗi buổi họp thường kỳ, Chi bộ đều cử một đ/c đảng viên kể mẩu chuyện về Bác và rút ra bài học ý nghĩa để cùng nhau học tập và noi theo tấm gương của Bác.

Trong kỳ sinh hoạt này, đ/c Hà Công Xã – Trưởng Chính sách tuyên truyền & Phát triển HTX được phân công kể mẫu chuyện về tấm gương của Hồ Chủ tịch, với Chủ đề “Bác Hồ về thăm HTX Lai Sơn” tỉnh Vĩnh Phúc năm 1958. Qua nội dung câu chuyện đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Liên minh HTX nhận thức đầy đủ về tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp cũng như các THT, HTX, tính dân chủ, thẳng thắn góp ý trong cơ quan để Chi bộ, cơ quan Liên minh HTX ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN