HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LIÊN MINH HTX TỈNH LẦN THỨ 28, KHÓA II, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019 VÀ LỄ KỶ NIỆM NGÀY HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 11/4

Chiều ngày 11/4/2019 Tại Cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của các Hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 28, Khóa II.

Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 28 – Khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) của liên minh HTX tỉnh Đăk Nông

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động cảu Liên minh HTX tỉnh quý I/2019 và phương hướng hoạt động quý II/2019. Qua đó, trong quý I/2019 đã Phối hợp với các Hội và UBND huyện Đăk Song, huyện Krông Nô tổ chức được 14 Hội nghị tuyên truyền, tư vấn cho 04 nhóm sáng lập viên và chuẩn bị thành lập HTX trong tháng 4/2019, sang quý II/2019 sẽ xây dựng Nghị quyết lùi thời gian Đại hội đến năm 2020 theo chỉ đạo của Liên minh HTX VIệt Nam và UBND tỉnh, tham dự Hội nghị diễn đàn hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương và đưa các Hợp tác xã tham gia Hội chợ tại TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Hội nghị liên kết sản xuất theo chuối giá trị sản phẩm cho 19 miền Trung – Tây Nguyên.

Ban Thường vụ thống nhất với các Báo cáo trình tại Hội nghị và đề nghị Liên minh HTX tỉnh triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới đạt hiệu quả và kịp tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

Đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

Cùng ngày, tại Cửa hàng của Liên minh HTX tỉnh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia HTX và 8 năm ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 11/4 hàng năm là ngày HTX Việt Nam. Tham dự buổi Lễ có đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông qua các nhiệm kỳ và đại diện các HTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ôn lại truyền thống 73 năm hình thành, đổi mới và phát triển HTX, những đóng góp to lớn của HTX đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, khơi dậy lòng tự hào của cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế HTX, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay trong việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa và xây dựng nông thôn mới cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN