HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN HTX TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC CỤM THI ĐUA 5 TỈNH TÂY NGUYÊN

Tải phiếu bình chọn: Phiếu bình chọn

Tải bảng tổng hợp tiêu chí: Tổng hợp tiêu chí

BÌNH LUẬN