Thực hiện Thư kêu gọi của Liên minh HTX Việt Nam về việc Ủng hộ kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” được xây dựng tại xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19-5-2020). Công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Đây là công trình thiết thực thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời công trình cũng là “địa chỉ đỏ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống phong cách, hình ảnh dản dị nhưng thanh cao của Bác Hồ, góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong xã hội. Đợt 1 thực hiện Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí từ ngày 01/12/2018 đến ngày 28/02/2019. Đợt 2: Kết thúc ngày 30/4/2019.

Với mục đích và nghĩa nghĩa đó Xuân Kỷ Hợi 2019 Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông chúc Tết các đơn vị thành viên và triển khai tuyên truyền vận động các HTX ủng hộ kinh phí,.

Đ/c: Trần Văn Đức, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thăm và chúc Tết Xuân Kỷ Hợi và trao thư Kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” của Liên minh HTX Việt Nam cho Giám đốc HTX Đồng Tiến, huyện Đắk R’Lấp – Đắk Nông

 Kết quả: Đa số các HTX thành viên, Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả ủng hộ kinh phí xây dựng. Tính đến ngày 11/02/2019 Liên minh HTX tỉnh đã nhận được: Tổng kính phí: 14.500.000đ (Bằng chữ: Mười bốn triệu  năm trăm nghìn đồng chẵn) nộp về theo số tài khoản Liên minh HTX Việt Nam của các HTX: (HTX Đồng Tiến, huyện Đắk R,Lấp: 5 triệu đồng, HTX Môi Trường Xanh, thị xã Gia Nghĩa: 5 triệu đồng, Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đức, huyện Đắk R’lấp: 1trđ,  Quỹ tín dụng cao su, thị xã Gia Nghĩa: 1,5 triệu đồng, HTX-TM-DV DanoFam: 1 triệu đồng).

Đ/c: Trần Văn Đức, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thăm và chúc Tết Xuân Kỷ Hợi và trao thư Kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” của Liên minh HTX Việt Nam cho Giám đốc HTX Chợ Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp – Đắk Nông

Một số HTX đã cam kết 50% kinh phí theo gợi ý của Liên minh HTX Việt Nam theo Thư kêu gọi và nộp kinh phí về Liên minh HTX tỉnh: HTX Chợ Kiến Đức, HTX Nam Hà, HTX Tia Sáng, HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực, Quỹ tính dụng nhân dân Đắk Mil….

Đối với các bộ công chức, viên chức, người lao động Liên minh HTX tỉnh có 16 đồng chí thống nhất ủng hộ kinh phí giao kế toán trừ 01 ngày lương tháng 03/2019 nộp về Liên minh HTX Việt Nam số tiền khoảng 3.300.000đ (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn). Đợt 2, Liên minh HTX tiếp tục đôn đốc tổng hợp, tuyên truyền vận động Liên hiệp HTX, các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ủng hộ kinh phí xây dựng công trình theo đúng thời gian quy định ./.

                                                                                                      Tin, ảnh: Bùi Thám

 

BÌNH LUẬN