Thực hiện Văn bản số 84/LMHTXVN – VP ngày 12/02/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợp 2019; Văn bản số: 63/LMHTXVN-CSPT ngày 25/01/2019 về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Kết luận của đồng chí: Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể về hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 30/CV-LMHTX Về việc thực hiện chương trình công tác năm và củng cố phát triển HTX Nông nghiệp, HTX gắn với chuỗi giá trị.

Nội dung công văn:30/CV-LMHTX

BÌNH LUẬN