Sáng ngày 27/11/2018 tại Hà Nội, Ban Chấp hành TW Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến để Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW 7, khoá X. Đầu cầu Đăk Nông chủ trì đồng chí Nguyễn Bốn — Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch phụ trách Nông nghiệp chủ trì, tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu các sở, ban, ngành, tổ chức Chính trị – Xã hội , UBND các huyện, thị xã và một số HTX.

Hội nghị đã xem phim tài liệu kết quả 10 năm thự hiện Nghị quyết và báo cáo tóm tắt của Ban Kinh tế Trung ương trình bày. Sau mười năm thực hiện nền nông nghiệp đạt được kết quả đáng khích lệ khoảng cách thu nhập người sản xuất nông nghiệp đã dần thu hẹp với lao động thành thị, hình thành các HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN