Đăng ký tham gia cuộc Thi tiếng hát hợp tác xã tỉnh Đăk Nông lần thứ I năm 2018

Công văn về đăng ký tham gia dự thi Tiếng hát hợp tác xã: Tải tại đây

Mẫu đăng ký: Tải tại đây

 

BÌNH LUẬN