Hội nghị tư vấn thành lập HTX tại thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong

Ngày 8 tháng 6 năm 2018 tại thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong. Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn cho nhóm sáng lập viên để tiến hành thành lập HTX. Thay mặt Liên minh HTX tỉnh đồng chí Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch LMHTX đã trình bày nội dung Luật HTX 2012 và các chính sách có liên quan và quy trình, hoạt động của HTX sau khi thành lập.

Phòng KH-HT

BÌNH LUẬN