Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, sáng ngày 19/6/2018, Liên minh HTX tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai trương trình hợp tác giữa Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông với Liên minh HTX thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Lâm Đồng. Chủ trì Hội nghị: đ/c Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, đ/c Lê Hoàng Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hồ Chí minh, đ/c Phan Nhật Nam – chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đ/c chí Bùi Quang Tùng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị đã tập trung bàn giải pháp triển khai các nội dung hỗ trợ nhau trong tổ chức và hoạt động; đẩy mạnh kết nối giao thương nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm của các HTX, THT, đưa sản phẩm vào các hệ thống cửa hàng, siêu thị của các tỉnh, thành phố.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX các Tỉnh, Thành phố đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2023. Chương trình hợp tác được triển khai sẽ thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát giữa các tỉnh, thành phố phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT, giúp các HTX, THT tham gia chuỗi giá trị sản phẩm trong khu vực, đồng thời hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

Phòng CS-PT

BÌNH LUẬN