Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 9-13/04/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 9/4 – Họp giao ban 8h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng
– Hội nghị tuyên truyền Luật 2012, thành lập THT trong vùng ĐBDTTS 8h00 Đắk Mil TT, PCSTT
Thứ 3 ngày 10/4
Thứ 4 ngày 11/4 – Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 11/4 8h00 DCA MARK Cơ quan
Thứ 5 ngày 12/4
Thứ 6 ngày 13/4 – Tổ chức cho đoàn HTX tham gia xúc tiến thương mại 7h30

(13-15/4/2018)

Bà Rịa – Vũng Tàu Cơ quan

BÌNH LUẬN