Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 03/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Các đơn vị trong khối Liên minh HTX tỉnh nhận cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh

Tại hội nghị, Khối thi đua Liên minh HTX tỉnh có: HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng được tặng cờ thi đua của Chính phủ; Liên minh HTX tỉnh, HTX Nông Lâm Nghiệp Thương mại Dịch vụ Du lịch Tia Sáng, Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đăk Nông được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN