Ngày 20/12/2017, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình  phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đăk Nông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị là đồng chí: Trần Xuân Hải – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh. Tham dự có các lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các HTX trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2017, toàn tỉnh có 106 HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012 và 262 tổ hợp tác. Năm 2017 đã thành lập mới 25 HTX.

 
Đồng chí: Trần Xuân Hải – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Mặc dù còn nhiều HTX gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, nhưng đã có một số HTX tổ chức liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình như: HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An Đắk Mil, HTX Đồng Tiến, HTX Nông nghiệp Thuận Phát, HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng… ; các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá ổn định, doanh thu trên 15 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế ước đạt 10-15%…

 

Các Hợp tác xã được tuyên dương trong hội nghị

Hội nghị cũng đề ra một số mục tiêu và giải pháp cụ thể cho khu vực kinh tế tập thể của tỉnh năm 2018 như sau:

Thành lập mới 25 HTX trở lên, phát triển và nhân rộng các loại hình HTX mới như: Xây dựng nhà ở, quản lý chợ, quản lý trường học, vệ sinh môi trường nông thôn.

Thành lập 01 liên hiệp HTX với sản phẩm nòng cốt là cà phê, ca cao đã có chứng nhận UTZ, sản phẩm tiêu hữu cơ,…

Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Trang thông tin điện tử, Tập san kinh tế hợp tác,…Lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể gắn liền với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hỗ trợ thành lập mới, hướng dẫn các HTX tiếp cận các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện Báo, Đài của Trung ương và địa phương; Tập san kinh tế hợp tác, trên Website của Liên minh HTX tỉnh đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân dân trong tỉnh.  Chủ động phối hợp, triển khai các chương trình  đã ký với các các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã; Hợp tác với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị; phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch có thế mạnh của tỉnh đến với TP. Hồ chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; hợp tác phát triển loại hình HTX nông nghiệp kỹ thuật số ứng dụng ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, chủ động chuẩn bị bước vào thời kỳ nông nghiệp 4.0, công nghiệp 4.0. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong việc tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm HTX của tỉnh Đắk Nông.

Quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm một cách hiệu quả, an toàn; kịp thời giải ngân vốn, không để tồn đọng vốn, thu hồi vốn kịp thời khi đến hạn. Kết nối với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam tạo điều kiện cho các HTX vay vốn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Trần Xuân Hải cơ bản thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị đề ra, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành cần tiếp tục phổi hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các nhiệm vụ nhằm hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển mạnh trong năm 2018, trong đó chú trọng xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hà Công Xã – Trưởng phòng CSTTPT HTX

BÌNH LUẬN