Số/Kí hiệu 04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Ngày có hiệu lực 27/02/2017
Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Xây dựng

Tải về tại đây.

 

BÌNH LUẬN