Tin tức

Tin tức

Đoàn công tác Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể...

Ngày 28/7/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể do đồng chí: Chu Thị Vinh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX – Bộ Kế hoạch & Đầu...

Tổng Cục đường bộ Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông vận tải đã tổ...

Ngày 04 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật tổ chức kinh tế hợp tác...

Hội thảo khoa học và công nghệ cấp cơ sở lần thứ XIV, năm...

Để đánh giá tiềm năng, đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển Du lịch gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông. Ngày 05 tháng 8 năm 2022...

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐẢNG VIÊN...

Trong những năm qua đảng viên chi bộ Liên minh Hợp tác xã luôn luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy cấp trên đánh giá, công...

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam

Ngày 01/8/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4817/VPCP-QHĐP gửi các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân sau Hội nghị Thủ tướng Chính...

Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông đã tổ chức kỳ họp thứ 4, khoá...

Ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông đã tổ chức kỳ họp thứ 4, khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự kỳ họp có các ông Ngô Thành Danh - Trưởng đoàn đại...

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”, “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” VỚI NGƯỜI...

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta...

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH...

Thực hiện Chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày 19/7/2022 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ lần thứ 13 để báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng...

Diễn đàn khoa học của đề án “phát triển kinh tế tập thể, hợp...

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho Liên hiệp các hội khoa học tỉnh về báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “phát...