Thực hiện Kế hoạch số: 38 –KH/BCĐ ngày 4/8/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đắk Nông “V/v kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 đối với loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Ngày 9/12/2022, Đoàn kiểm tra thực hiện đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông. Đ/c Mai Thị Xuân Trung, TUV- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Tổ phó Tổ kiểm tra làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Sau khi nghe đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo Liển minh HTX tỉnh Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC theo Nghị định số 04… của đơn vị: Kết quả năm 2021 – 2022, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, luôn là vấn đề quan trọng nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn giao phó. Bên cạnh đó, cơ quan phát huy tốt quyền và trách nhiệm của CB-CC-VC-NLĐ. Kịp thời ban hành nội quy, quy chế hoạt động của BCĐ quy chế dân chủ và hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đảm bảo đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm việc tổ chức Hội nghị CC-CC-VC người lao động kịp thời, quyền lợi chính đáng hợp pháp cho CB-CC-VC-NLĐ. Kết luận buổi kiểm tra Đ/c: Mai Thị Xuân Trung; đề nghị cơ quan Liên minh HTX tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo để làm rõ những kết quả nổi bật của việc thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian qua. Thông qua công tác kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ nhằm đánh giá sự phù hợp của pháp luật quy định về việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ. Từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập trong chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh trong thời gian tới./.

                                                                                      Tin, ảnh: BCH Công đoàn

BÌNH LUẬN