Ngày 2/6, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Nông đã bàn giao cho HTX Nông nghiệp, Thương mại Công Bằng Đắk Ka (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) 225 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 350m2 nhà kính phơi cà phê chất lượng cao.

Đại diện tham gia: Cấp tỉnh có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chính quyền địa phương: đại diện UBND huyện Đắk R’lấp, UBND xã Đắk Ru.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh và các sở, ban, ngành kiểm tra chất lượng nhà kính

Kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo Đề án điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định 677/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông ban hành năm 2021.

Hiện nay, HTX đang sản xuất hơn 100 ha cà phê chất lượng cao. Với sự hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà kính sẽ giúp HTX nâng cao chất lượng cà phê, nâng cao giá trị sản xuất cho thành viên và thành viên liên kết.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh và HTX Đắk Ka cùng lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, xã Đắk Ru ký kết Biên bản nghiệm thu và bàn giao mô hình

Tin, ảnh: Ngô Tuấn

BÌNH LUẬN