Thực hiện chương trình hành động toàn khóa, sáng ngày 25/6/2024 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 11, tham dự hội nghị có 112/142/156 ủy viên Ban Chấp hành. Chủ trì Hội nghị đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị có nhiệm vụ thông qua và thảo luận các nội dung:

– Các dự thảo báo cáo, kế hoạch: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

– Dự thảo quy chế, quy định: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy định về thu và quản lý hội phí; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành theo Quyết định số 804/QĐ-LMHTXVN ngày 07/12/2023.

– Thực hiện công tác cán bộ: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu và bầu bổ sung 6 đồng chí tham gia Uỷ viên Ban Chấp hành HTX Việt Nam, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ đồng ý 100%.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử

Giới thiệu và bầu Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Tổ chức cán bộ giữ chức Chủ nhiệm UBKT Liên minh HTX Việt Nam.

Giới thiệu và bầu Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng ban Kinh tế đối ngoại, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Cho thôi chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Đình Long.

Ngoài ra Hội nghị còn thực hiện một số nhiệm vụ khác.

              Tin, ảnh: Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN