Ngày 22/12/2023, tại Khách sạn Lodge, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 9 (mở rộng), khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết tình hình KTTT, HTX và tình hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; một số Lãnh đạo các Hợp tác xã tiêu biểu; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông đến tham dự và đưa tin.

Đ/c Nguyễn Khải – UVBCH Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sự phối hợp của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tình hình phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả; đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế, củng cố về tổ chức của HTX, từng bước hoạt động có hiệu quả, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Điều lệ và các Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và tỉnh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đã tổ được 11 Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể; thành lập mới 39 HTX, chi nhánh HTX trên địa bàn tỉnh, tổ chức 06 lớp bồi dưỡng và 01 chuyến đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc, phối hợp với các cơ quan tổ chức 02 lớp bồi dưỡng; hỗ trợ xây dựng mô hình điểm chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 02 HTX nông nghiệp với số tiền 450 triệu đồng, hỗ trợ mua sắm thiết bị cho 02 HTX với số tiền 600 triệu đồng theo Quyết định số 167/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước; thực hiện củng cố lại hoạt động của HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012 cho 9 HTX; tổng hợp các đề xuất kiến nghị của Hợp tác xã báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền (hỗ trợ 23 lượt HTX tham gia các Hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu trong nước), đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn và cho chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. Tại Hội nghị một số HTX đã phát biểu, kiến nghị, đề xuất với tỉnh, sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất, hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc tại HTX, nhu cầu được tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Kinh tế tập thể cho những HTX mới thành lập …

Đ/c Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao Hoa và Giấy khen cho các Hợp tác xã Phi nông nghiệp

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã trao Giấy khen cho 05 Hợp tác xã Khối Phi nông nghiệp và 11 Hợp tác xã Khối nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023.

Đ/c Phạm Văn Mạnh – PGĐ Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Đắk Nông, UVBCH, đ/c Lê Đình Toàn – PCT Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao Hoa và Giấy khen cho các Hợp tác xã Nông nghiệp

Phát biểu đáp từ ý kiến của Lãnh đạo các HTX và tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khẳng định: năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chương trình công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ được đổi mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả… Năm 2024, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế tập thể, HTX của Đảng, Nhà nước, tỉnh; tiếp tục triển khai các Đề án về xây dựng mô hình điểm Chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đối với THT, HTX; Đề án tổ chức, củng cố hoạt động của HTX theo đúng quy định của Luật HTX giai đoạn 2021-2025; Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước; xây dựng mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025; phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, phân loại HTX; hướng dẫn giải thể tự nguyện cho các HTX ngừng hoạt động nhiều năm. Tăng cường công tác hỗ trợ, củng cố các HTX yếu kém; thực hiện bồi dưỡng nâng cao nguồn lực cho khu vực KTTT, HTX; tư vấn hỗ trợ thành lập mới, hướng dẫn các HTX tiếp cận các chính sách của Trung ương, của tỉnh, các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khu vực KTTT, HTX xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; quản lý, điều hành tốt mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam, các cấp phát động…

                                                       Bài, ảnh: Nguyễn Hải, Anh Liệu – Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN