Sáng ngày 18/5/2018, tại hội trường Sở Tư pháp đã diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì. Tham dự hội nghị có đ/c Lưu Trung – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị chủ trì xây dựng Dự thảo chính sách, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì soạn thảo bày nội dung Dự thảo Chính sách, các đại biểu đã phát biểu thảo luận thể hiện tính cấp thiết ban hành Chính sách, nội dung cần tập trung hỗ trợ những khâu quan trọng để giúp cho các đơn vị kinh tế tập thể tham gia chuỗi giá trị sản phẩm. Nhiều ý kiến tập trung việc đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giúp cho các đơn vị kinh tế tập thể dễ tiếp cận với chính sách hỗ trợ hơn. Chủ trì hội nghị đã kết luận những vấn đề mà đại biểu tham gia góp ý, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo Chính sách tiếp thu, chỉnh lý và trình cấp có thẩm quyền ban hành Chính sách.

Hy vọng rằng, sau khi chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể được thông qua sẽ tác động tích cực đến hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, giúp cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời cũng tạo động lực trong việc tư vấn thành lập mới hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hà Công Xã – Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN