Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-LMHTX ngày 14/01/2022 của Liên minh HTX tỉnh về triển khai xây dựng mô hình điểm, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với Tổ hợp tác, Hợp tác xã năm 2022. Từ ngày 17-18/02/223, Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh do đồng chí Nguyễn Khải – Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn đi làm việc, kiểm tra tình hình sử dụng hệ thống nhà lưới, nhà kính đối với các đơn vị đã được hỗ trợ theo Đề án tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông. Qua làm việc và kiểm tra cho thấy, Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Thanh Thái, thôn Thanh Thái, xã Nâm Nung, huyện KRông Nô và Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp Nam Hà, thị trấn EaTLinh, huyện Cư Jút đã đưa vào sử dụng đúng thiết kế, diện tích và sử dụng đúng mục đích, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác đối với sự hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khải cũng đề nghị các Hợp tác xã cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng công trình theo định kỳ, đồng thời cần tính tới tối đa hóa thời gian sử dụng công trình trong năm.

                   Nguyễn Văn Tiến – Chuyên viên tổng hợp Văn  phòng LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN