Ngày 8/12/2022 tại UBND huyện K’Rông Nô, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh do Đ/c Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên trong Ban Chỉ đạo (đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương) Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã có buổi làm việc với BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện K’Rông Nô và phòng ban chuyên môn nhằm đánh giá kết quả tình hình kinh tế tập thể năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Sau khi nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể của huyện và Đoàn đi làm việc thực tế tại 02 HTX Nông nghiệp, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng như kiến nghị đề xuất của huyện. Đ/c Bùi Hoa Thám: Đánh giá và kết luận như sau: Năm 2022 Ban Chỉ đạo phát triển KTTT của huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển KTTT của huyện có bước phát triển đột phá gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP… hỗ trợ kinh phí và xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện như lúa gạo, cà phê, các lại cây ăn trái… nhiều HTX nông nghiệp phát triển gắn với chuỗi giá trị doanh thu cao hơn năm 2021, công tác kiểm tra, rà soát thu hồi Giấy chứng nhận, giải thể các HTX không hoạt động được huyện quan tâm năm 2022 huyện đã tập trung giải thể và giải thể bắt buộc 11 HTX theo đúng quy định của Luật HTX 2012.  Những kiến nghị, đề xuất của huyện Đoàn công tác tiếp thu và tổng hợp Báo cáo chung của Tỉnh: Như tiếp tục phối hợp với huyện tăng cường công tác tuyên truyền phát triển KTTT thành lập THT, HTX, tuyên truyền Luật HTX; ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, lao động, vốn, tín dụng, quỹ đất sản xuất cho các thành phần KTTT, hỗ trợ các chính sách ưu đãi cho các THT, HTX mới thành lập, tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể triển khai thông tư số 53/TT/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022.

Ngày 14/12/2022 tại Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Đăk R’Lấp, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quả huyện. Qua nghe Báo cáo

nhằm đánh giá kết quả tình hình kinh tế tập thể 4 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2015 của địa phương. Kết quả huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 02/7/2014 của Tỉnh ủy Đăk Nông về chỉ đạo, hướng dẫn, vận động thành lập các mô hình tổ hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả trong năm 2014 và quý I/2015 huyện đã thành lập nhiều nhóm đồng sở thích theo chương trình dự án 3EM trong đó có trên 40% là đồng bào DTTS, và thành lập được 01 THT chăn nuôi, sản xuất lúa nước và nhận khoán bảo vệ rừng số lượng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp 2%. Phòng Nông nghiệp huyện tham mưu cho UBND huyện lựa chọn một số nhóm dự kiến trong kế hoạch năm 2015 thành lập 5 HTX; cũng như việc chỉ đạo các HTX chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012…Những kiến nghị đề xuất của huyện, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền phát triển KTTT thành lập THT, HTX, tuyên truyền Luật HTX 2012; ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, lao động, vốn, tín dụng, quỹ đất sản xuất cho các thành phần KTTT, hỗ trợ các chính sách ưu đãi cho các THT, HTX mới thành lập; bố trí 01 (một) hợp đồng lao động cho huyện để chuyên theo dõi mảng kinh tế tập thể.

         Tin, ảnh: Tổ giúp việc BCĐ

BÌNH LUẬN