Thực hiện Quyết định 370/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông, ngày 28/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 28 tháng 6 năm 2022 về Kế hoạch tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành địa phương với các tổ chức kinh tế tập thể năm 2022. Thực hiện Kế hoạch, ngày 29/8/2022 Thường trực Liên minh Hợp tác xã đã đi khảo sát để nắm bắt tình hình, khó khăn vướng mắc xây dựng kịch bản làm phóng sự truyền hình để đối thoại. Tại Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Quyết Thắng, Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ nông nghiệp Bình Minh và Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Cụ Jut. Qua buổi làm việc Thường trực Liên minh Hợp tác xã nắm bắt được tình hình khó khăn vướng mắc để có kiến nghị cơ quan có ra thẩm quyền xem xét giải quyết để các hợp tác xã khắc phục khó khăn hoạt động trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN