Thực hiện Quyết định 1563/QĐ-UBND tỉnh ngày 22 tháng 9 năm 2021 về Đề án tổ chức, cũng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Ngày 29/8/2022 Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng cán bộ Liên minh Hợp tác xã phụ trách địa bàn về huyện Cư Jut làm việc với lãnh đạo Hợp tác xã Vận tải 2/9 huyện Cư Jut, tiếp đoàn có ông Lê Sỹ Hiệp – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Hợp tác xã, qua trao đổi Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, xe Bus và hành khách trên cả nước. Hợp tác xã có 9 thành viên và hàng trăm thành viên liên kết, trong hai năm vừa qua do dịch bệnh COVID-19 nên gặp nhiều khó khăn, đồng thời Hợp tác xã cũng vui mừng trong thời gian hoạt động cơ bản đúng pháp luật. Tuy nhiên còn có một số chính sách quy định hợp tác xã chưa cập Nhật kịp thời đã được Đoàn công tác hướng dẫn để Hợp tác xã thời gian tới hoạt động đúng quy định của pháp luật.

TinTin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN