Từ ngày 10/8 đến ngày 12/8/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Cấp ủy viên và các đồng chí phụ trách công tác Đảng của các cơ sở Đảng, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Theo đó, các đại biểu được các Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Về công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở; phương pháp tuyên truyền và quy trình tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; công tác đảng viên, kết nạp đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; công tác sinh hoạt đảng; công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác quy hoạch cán bộ; kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Những điểm mới, quy định mới liên quan công tác kiểm tra, quy trình giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; các bước bổ sung ủy viên, phó chủ nhiệm và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Đặc biệt công tác chuẩn bị, nội dung trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, sinh hoạt cấp ủy hàng tháng…. Qua Hội nghị tập huấn giúp Cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị ./.

                                                                  Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN