Sáng ngày 8/7, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH; Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kết quả 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và Chương trình công tác năm 2022 để chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Đ/c: Hồ Gấm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu Khai mạc Hội nghị

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, gắn với hỗ trợ nguồn lực, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua công tác tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp đã cổ vũ, khơi dậy tinh thần, ý chí vươn lên của nông dân, góp phần thúc đẩy các phong trào hội. Hoạt động chăn nuôi, trồng trọt của nông dân cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo diễn ra sôi nổi, thiết thực.Trong đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế; 6 tháng đầu năm Hội Nông dân đã phối hợp triển khai hướng dẫn thành lập được 03 Hợp tác xã (lĩnh vực Nông nghiệp). Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tình hình giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, trong đó có vật tư nông nghiệp, trong khi giá nông sản vẫn ở mức thấp khiến cho hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa cao, đời sống nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn…

Sáu tháng cuối năm, các cấp Hội nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động. Các cấp hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng năng lực, niềm tin, tự lực, tự cường trong sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Xây dựng, phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả… phối hợp thường xuyên với Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn thành lập mới Hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị. Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân, dự kiến tổ chức trong quý III năm 2022; tham gia Hội thi Nhà nông đua tài khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên…

                                                                      Tổng hợp tin, ảnh: Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN