Ngày 31/3/2022 tại Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội thảo khoa học “thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu tại tỉnh Đắk Nông”.

Chủ trì: Tiến sỹ Đặng Văn Tin, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông; Tiến sỹ Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Đại diện Trường Đại học Vinh – Đơn vị chủ nhiệm đề tài và các sở, ban, ngành, công ty, hợp tác xã về dự.Mục đích của cuộc Hội thảo phân tích một số vấn đề lý luận và chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời đánh giá thực trạng chính sách, giải pháp thúc đẩy các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất; phân tích ảnh hưởng các chính sách..; đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển. Đồng thời tại hội thảo tập trung phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Đăk Nông; thực trạng phát triển sản xuất cây dược liệu của tỉnh về giống, chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ, đặc biệt trong sản xuất không làm biến đổi môi trường sinh thái của địa phương.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN